ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

บรรเลงบทเพลงไพเราะ เรียนรู้ความเป็นไทย พัฒนาสมาธิ เสริมความสามารถพิเศษ เหมาะกับผู้เรียนทุกวัย

Read more

Drum

Drum

เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะพื้นฐานอย่างถูกวิธี พัฒนาตนเองจนถึงทักษะขั้นสูง เรียนรู้มุ่งสู่ระดับสากล

Read more

Piano

Piano

เสริมทักษะการเล่นเปียโนอย่างถูกต้อง เรียนสนุก เป็นเร็ว เรียนรู้บทเพลงที่คุณชื่นชอบ

Read more

Guitar

Guitar

หลักสูตรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้สนใจเรียนกีตาร์ในทุกระดับ โดดเด่นด้วยวิธีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย

Read more

Vocal

Vocal

สร้างเสริมทักษะการร้องเพลงหลายหลายแนว และเรียนรู้การเป็นนักร้องอย่างมืออาชีพ

Read more

Band

Band

เปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้ทักษะเล่นรวมอย่างถูกวิธี พัฒนาตนเอง ฝึกการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก

Read more

Violin

Violin

บรรเลงบทเพลงไพเราะ ด้วยเสียงไวโอลิน เหมาะกับผู้เรียนทุกวัย

Read more