Let’s play music

เติมฝันวัยเยาว์ คอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่และวัยเกษียณ อายุ 30 – 75 ปี

ใครๆ ก็เรียนได้ เปียโน กีต้าร์ ไวโอลิน ร้องเพลง กลอง
เรียนรู้สิ่งใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาความสามารถของตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมการแสดงออก
พัฒนาสุขภาพจิต ฝึกสมาธิ เติมเต็มความสุขด้วยดนตรี
โดยผู้เรียนสามารถเลือกแนวดนตรีได้อย่างอิสระ เช่น เพลงคลาสสิก, เพลงป๊อบ, เพลงสากล เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้
1. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 60 นาที
2. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 40 นาที

คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
แสดงในโรงเรียนทุก8 สัปดาห์ (Show Case) หรือ มากกว่า
แสดงในงาน Mini concert จัดขึ้นทุก 3 เดือน