Music for Adults

Music for Adults


ใครๆก็เรียนได้ มาเติมฝันวัยเยาว์กับ คอร์สดนตรีวัยเกษียณ

Let’s play music

เติมฝันวัยเยาว์ คอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่และวัยเกษียณ อายุ 25 – 75 ปีขึ้นไป

ใครๆ ก็เรียนได้ เปียโน กีต้าร์ ไวโอลิน ร้องเพลง กลอง
เรียนรู้สิ่งใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาความสามารถของตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมการแสดงออก
พัฒนาสุขภาพจิต ฝึกสมาธิ เติมเต็มความสุขด้วยดนตรี
โดยผู้เรียนสามารถเลือกแนวดนตรีได้อย่างอิสระ เช่น เพลงไทยเดิม ของดนตรีไทยที่ให้ความอบอุ่น ไพเราะอ่อนหวาน เพลงคลาสสิก, เพลงป๊อบ, เพลงสากล เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียน ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 60 นาที

คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)

*** เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน *** เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์