อ.เสฐียรพงษ์ กลั่นแตง

อ.เสฐียรพงษ์ กลั่นแตง (ครูเฟรนด์ชิพ)
สอนวิชา : ร้องเพลง (Voice)

ประวัติ โดยย่อ
เฟรนด์ชิพ เสฐียรพงษ์ กลั่นแตง

ปี 2547 ได้รับรางวัลพระราชทานใน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” จากการประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่งรายการ To Be Number One ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์

ปี 2550 ได้รับรางวัลพระราชทานใน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จากการประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ปี2550 ได้รับรางวัลพระราชทานใน “พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ” จากการประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ชิงแชมป์ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2552 ได้รับรางวัลพระราชทานใน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งมหาวิทยาลัยในรายการ “เวทีไท” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ปี 2552 ได้รับรางวัลพระราชทานใน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” จากการประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่งรายการ CHIC ACADEMY จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงรายการ “เวทีไท” โครงการดาวรุ่งลูกทุ่งมหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว

ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง “โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี” และเป็นตัวแทนทูตเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ในรายการ “เวทีไท” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ปี 2554 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นศิลปินในรายการ “Academy Fantasia Season 8 (AF8)” ของบริษัท ทรู – คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ (ช่อง 9) และถ่ายทอดสดตลอด 24 ชั่วโมง ทางทรูวิชั่นส์

ปี 2557 – ปัจจุบัน เข้ารับประทานโล่รางวัลใน“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-สังฆปริณายก” ในงานประทานรางวัล “พิฆเนศวร” สาขาผู้ส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 จากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปี 2558 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ” ประเภท “นักร้อง นักแสดง ศิลปิน” จัดโดย “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ปี 2562 ได้รับรางวัล “Consolation Prize For ASEAN SONG CONTEST 2019 at Vietnam 1 ใน 6 จาก 15 ประเทศแถบเอเชีย ณ เมืองกว่างนินห์ ประเทศเวียดนาม จากการประกวด The Voice in Vietnam 2019

ศิลปิน สังกัดค่าย รถไฟดนตรี เจ้าของอัลบั้ม เธอคือคนพิเศษ เพลง เธอคือคนพิเศษ,สมรภูมิรัก,เมื่อไหร่จะให้เป็นแฟน, ภูมิพลมหาราชา, พรุ่งนี้ยังมี, สักวันดอกฝันจะงดงาม, ตั้งใจมากอด และอื่นๆ

พิธีกร รายการด้นสยาม ทางทรูวิชั่นส์ ผู้ประกาศข่าว NBT 2HD (กดช่อง 2)จัดรายการวิทยุที่คลื่น FM105 MHz วิทยุครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

รับราชการที่ กรมประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง คีตศิลปิน

บรรยายเสียง ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม 14 ตอน 14 เรื่องราว

บรรยายเสียง การละเล่นไทย ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
การละเล่นภาคใต้ 10 ตอน
การละเล่นภาคเหนือ 10 ตอน
การละเล่นภาคใต้
การละเล่นภาคอิสาน (เพื่อการเรียนการสอน)

– ออกแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับประเทศเวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย

– แสดงละครเวทีเรื่อง รากฟ้ากับแสงดิน (ในหลวงรัชกาลที่ 9) บทเพลงพระราชนิพนธ์

*** การศึกษา ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

*** กำลังศึกษา ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง