ทุนการศึกษา

นักเรียนที่ส่งสอบในนามโรงเรียนจินตนการดนตรี
สถาบัน TRINITY COLLAGE LONDON, TRINITY ROCK&POP 95 คะแนนขึ้นไป
The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) 140 คะแนนขึ้นไป
โรงเรียนจินตนการดนตรี ขอมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 12 ชม.

13