อ.วิทยา จันทร์ดี

อ.วิทยา จันทร์ดี (ครูตั้ม)
Wittaya Jundee
สอนวิชา : กลอง Drum

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์