อ.ธนัชชา แก้วผลึก

อ.ธนัชชา แก้วผลึก (ครูหนิง)
สอนวิชา : กีตาร์ Guitar

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี ภาควิชาดนตรีตะวันตก
เครื่องมือเอกกีตาร์คลาสสิค (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์