อ.ชัญญา กิตินันท์

อ.ชัญญา กิตินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
สอนวิชา : ไวโอลิน เปียโน กลอง สำหรับเด็กเล็ก

Permanent Address : 423 Soi Ladphrao 64, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310
Mobile : 086-526-4974
Email : pkitinan@gmail.com
Line Id : ckitinan

EDUCATION การศึกษา
1989 – 1993 : Bachelor degree : Chulalongkorn University Bangkok, Thailand
Degree : Bachelor of Education
Dept/Program : Foundations of Education
Concentration : Teaching of Specialized Subjects: Music
1986 – 1989 : Senior High School : St.Jhon College Major: Music, M.6
1983 – 1986 : Secondary School : Wittayanukulnaree School, M.3
1975 – 1983 : Primary school : Anuban Phetchaboon School, primary – P.6

EXPERIENCE ประสบการณ์ทำงาน
-2004-2008 Thai String quartet
-2000 Member of Pan-Asian Festival Orchestra (Sony)
-2000-2003 Academic Section Manager of Frobel Thailand co.th
-1992-1994 Member of Ibycus Chamber Orchestra
-1989-1993 Member of Chulalongkorn University of Faculty Education Symphony Orchestra ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ซิมโฟนีออเคสตร้า
-1989-1993 Member of Chulalongkorn University Symphony Orchestra จุฬาลงกรณ์ซิมโฟนีออเคสตร้า
-1989-1993 Member of Chulalongkorn University of Faculty Education Choir
-1986-1989 Member of St.Jhon Symphony Orchestra, High School
-1987-1989 Member of St.Jhon Choir

EXPERIENCE OF TEACHING ประสบการณ์สอน
-โรงเรียนดนตรีโรบินสัน สุขุมวิท Robinson School of Music 2003 – 2010
-โบส์ถสาธร Sah-Torn Church (Taught violin small group lessons) 2005 – 2008
-โรงเรียนดนตรีมีฟ้า สุขุมวิท31 Mifa School of Music [Sukumvit 31 GMM Grammy] 2004 – 2008
-วิทยากร อบรมดนตรีสำหรับเด็กเล็กทั่วประเทศ Trainer: Child Music Training Course For kindergartener all over the country. 2000 – 2003
-โรงเรียนนานาชาติเขาใหญ่ Universal International School 2003 – 2004
-โรงเรียนดนตรีเอื้อมอารีย์ Dr. Sax School of Music 2001 – 2002
-Bmas School of Music and Art 1998 – 2000
-NIST International School 1998 – 1999
-วิทยาลัยนาฎศิลป กรุงเทพมหานคร Nahtasin School of Music and Art Bangkok 1992 – 1993
-โรงเรียนจินตการดนตรี Jintragran School of Music 1990 – 1992
-โรงเรียนดนตรีเพลงพิณ Pleng-Pin School of Music 1989 – 1991

ACTIVITIES FOR STUDENTS
– Open Box Charity Concert For Sa-moeng Hospital 2023
– Open Box Charity Concert For Thai Bone Marrow Transplant Club of Chulalongkorn Hospital 2019
– Open Box Charity Concert For FEND Foundation 2016
– Open Box Charity Concert For Thai Bone Marrow Transplant Club of Chulalongkorn Hospital 2015
– Charity Concert For Thai Bone Marrow Transplant Club of Chulalongkorn Hospital 2007 – 2010
– The Little Stars In Concert 1-4 2001 – 2005
– Child Frobel Camp ( Child Music ) 1-6 2000 – 2003

REFERENCES
Sah-Yan Vitayanakorn, Music Teacher, St.Jhon College
Professor Choochart Pituksagorn,Violin & Piano Teacher, Chulalongkorn University