อ.ชัญญา กิตินันท์

อ.ชัญญา กิตินันท์ (ครูแว่น) ผู้อำนวยการโรงเรียน
สอนวิชา : ไวโอลิน เปียโน กลอง สำหรับเด็กเล็ก

Permanent Address : 423 Soi Ladphrao 64, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310
Mobile : 086-526-4974
Email : pkitinan@gmail.com
Line Id : ckitinan

EDUCATION การศึกษา
1989 – 1993 : Bachelor degree : Chulalongkorn University Bangkok, Thailand
Degree : Bachelor of Education
Dept/Program : Foundations of Education
Concentration : Teaching of Specialized Subjects: Music
1986 – 1989 : Senior High School : St.Jhon College Major: Music, M.6
1983 – 1986 : Secondary School : Wittayanukulnaree School, M.3
1975 – 1983 : Primary school : Anuban Phetchaboon School, primary – P.6

EXPERIENCE ประสบการณ์ทำงาน
-2004-2008 Thai String quartet
-2000 Member of Pan-Asian Festival Orchestra (Sony)
-2000-2003 Academic Section Manager of Frobel Thailand co.th
-1992-1994 Member of Ibycus Chamber Orchestra
-1989-1993 Member of Chulalongkorn University of Faculty Education Symphony Orchestra ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ซิมโฟนีออเคสตร้า
-1989-1993 Member of Chulalongkorn University Symphony Orchestra จุฬาลงกรณ์ซิมโฟนีออเคสตร้า
-1989-1993 Member of Chulalongkorn University of Faculty Education Choir
-1986-1989 Member of St.Jhon Symphony Orchestra, High School
-1987-1989 Member of St.Jhon Choir

EXPERIENCE OF TEACHING ประสบการณ์สอน
-โรงเรียนดนตรีโรบินสัน สุขุมวิท Robinson School of Music 2003 – 2010
-โบส์ถสาธร Sah-Torn Church (Taught violin small group lessons) 2005 – 2008
-โรงเรียนดนตรีมีฟ้า สุขุมวิท31 Mifa School of Music [Sukumvit 31 GMM Grammy] 2004 – 2008
-วิทยากร อบรมดนตรีสำหรับเด็กเล็กทั่วประเทศ Trainer: Child Music Training Course For kindergartener all over the country. 2000 – 2003
-โรงเรียนนานาชาติเขาใหญ่ Universal International School 2003 – 2004
-โรงเรียนดนตรีเอื้อมอารีย์ Dr. Sax School of Music 2001 – 2002
-Bmas School of Music and Art 1998 – 2000
-NIST International School 1998 – 1999
-วิทยาลัยนาฎศิลป กรุงเทพมหานคร Nahtasin School of Music and Art Bangkok 1992 – 1993
-โรงเรียนจินตการดนตรี Jintragran School of Music 1990 – 1992
-โรงเรียนดนตรีเพลงพิณ Pleng-Pin School of Music 1989 – 1991

ACTIVITIES FOR STUDENTS
Open Box Charity Concert For FEND Foundation 2016
Open Box Charity Concert For Thai Bone Marrow Transplant Club of Chulalongkorn Hospital 2015
Charity Concert For Thai Bone Marrow Transplant Club of Chulalongkorn Hospital 2007 – 2010
The Little Stars In Concert 1-4 2001 – 2005
Child Frobel Camp ( Child Music ) 1-6 2000 – 2003

REFERENCES
Sah-Yan Vitayanakorn, Music Teacher, St.Jhon College
Professor Choochart Pituksagorn,Violin & Piano Teacher, Chulalongkorn University