ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

สอนดนตรีไทย, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ขิม, ซออู้, ซอด้วง

คอร์สเรียนดนตรีไทย เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป
เรียนรู้ความเป็นไทย พัฒนาสมาธิ เสริมความสามารถพิเศษ ปี่พาทย์ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก เครื่องสาย ซออู้ ขิม ขลุ่ย ซอด้วง

❤️ เรียนเดี่ยว ครั้งละ 1 ชม.
ค่าเรียน 6,900 บาท / 12 ครั้ง

😍
เรียนคู่ ครั้งละ 1 ชม. (จับคู่เพื่อนลงเรียน)

ค่าเรียนต่อคน 4,200 บาท / 12 ครั้ง

☘️ เรียนกลุ่ม ไม่จำกัดอายุ
กลุ่มละ 5 คน ครั้งละ 2 ชม.
ค่าเรียนต่อคน 4,800 บาท / 12 ครั้ง
*** เรียนกลุ่ม ผู้เรียนต้องมีกลุ่มเพื่อนที่สามารถลงเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ***
🥰 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจินตนการดนตรี
โทร. 086-526-4974, 095-247-4524

line id : 095-247-4524

คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
– เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์