อัตราค่าเรียน

อัตราค่าเรียน เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว เต็มเวลา

สอนดนตรีไทย, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ขิม, ซออู้, ซอด้วง