อ.โอฬาร ปฐมาขจรพงศ์ (ครูโอ)
สอนวิชา : ร้องเพลง Vocal

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การศึกษาด้านดนตรีจากสถาบัน GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC & DRAMA ในระดับชั้นสูง ( GRADE 8 )

ประวัติการทำงาน
voice teacher @ MIFA MUSIC INSTITUTE (GRAMMY) From 1998 – 1999
voice teacher @ Smit music school from 2000 – 2010
voice teacher @ Chintakarn music institute From2000 – present

ประสบการณ์ทางดนตรี
ex-member of Bangkok Capella (choir band)
ensemble for Italian singer ”Mario Bolognesi” concert @ Thailand cultural center
perform various concerts & musicals with Ajan Anuchid Nuntakowa
แสดงละครเพลง ”JESUS CHRIST SUPERSTAR” @ M Theatre เป็น main voice teacher ให้โครงการ Central workshop karaoke group class @ เซ็นทรัลชิดลม
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง CASIO senior singing contest.
lyrics composing trainee @ BAITONG records / GRAMMY.
Voice teacher for group classes @ Amnuaysilp & Kesinee international schools.