อ.เอกบุตร โปสินธุ์ (ครูโบนัส)
สอนวิชา : กีต้าร์ Guitar

อ.เอกบุตร โปสินธุ์ จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสารวิทยา เริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิกเมื่ออายุ 15 ปี
กับอาจารย์พัชรา โกษะโยธิน ต่อมาเมื่ออายุ 17 ปี ได้มาศึกษาการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก และทฤษฎีดนตรี
กับอาจารย์นลิน โกเมนตระการ

อ.เอกบุตร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยได้รับทุน “ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี” ตลอดระยะเวลา 4 ปี ศึกษากีตาร์คลาสสิกกับ
อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล, อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ และ อาจารย์ดนุเชษฐ์ วิสัยจร
ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น อ.เอกบุตรได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตมากมาย เช่น
Rangsit University & Slipakorn University Classical Guitar Friendship 2011
Mulan The Musical 2012
New Talents Go Classic Guitar Ensemble 2013 – 2014
TK Park Concert 2013
เข้าแข่งขันในรายการ Burapha Guitar Festival & Competition 2012, Thailand
International Guitar Competition 2012 , Chonburi Guitar Festival & Competition 2013
ได้รับรางวัลที่ 4 ในรุ่นไม่จำกัดอายุจากการแข่งขัน “Burapha Guitar Festival & Competition 2012”
และได้เข้าร่วม Masterclass กับนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Aniello Desiderio, Marco Tamayo,
David Russell, Thomas Kirchhoff, Hucky Elchelmann, Dr.Paul Cesarczyk, Phillippe Loli,
Rafael Serrallet ปัจจุบัน อ.เอกบุตร กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาการแสดงดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย