ประภาศิริ เขียวกอ (ครูเจี๊ยบ)
สอนวิชา : เปียโน piano

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้านดนตรีจบ Trinity Grade 8 ปี 2535

อ.ประภาศิริ เขียวกอ  เริ่มเรียนเปียโนกับอาจารย์ กิติกัญญา วิสุทธิ์พัน
และอาจารย์ ชวลิตา เครือสิงห์
เคยผ่านการทำ Master Class กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
อาจารย์ Roberto Giumbini
และอาจารย์ Chirstopher Keller
ผ่านการอบรม JTTC สำหรับการสอนเด็กเล็ก

ประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 20 ปี
สอนเปียโนที่ Yamaha ปทุมวัน
Yamaha สาขาเยาฮัน
ขณะอยู่เยอรมัน ได้เปิดสอนเปียโนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่