อ.ธัญจิรา แฟงทอง (ครูพราว)
Thanjira Fangtong
สอนวิชา : เปียโน

ระดับปริญญาตรี : สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านดนตรีจบ : The Associated Board of Royal School of Music (ABRSM) Grade 8